Elektronické informační zdroje

prohledejte více zdrojů najednou

Plný text Recenzované Katalog MU

Elektronické informační zdroje (EIZ) slouží pro vědu, výzkum a výuku na MU. Jedná se především o "licencované zdroje" – komerční informační zdroje, pro něž má MU uhrazen přístupový poplatek. Tyto zdroje jsou dostupné pouze zaměstnancům a studentům Masarykovy univerzity a výhradně jen pro jejich akademickou potřebu.

  Elektronické informační zdroje (EIZ), které zpřístupňuje Ústřední knihovna PrF MU svým uživatelům:


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014