Digitální knihovna historického fondu

Projekt Digitální knihovny Právnické fakulty Masarykovy Univerzity začal vznikat v roce 2014.

Cílem projektu bylo a je zpřístupňování knižního fondu (tzv.právně-historického) Ústřední knihovny Právnické fakulty pro širokou odbornou veřejnost.

Digitální knihovna má v současnosti tři základní kolekce:

  • Historický fond 1801-1918
  • Historický fond od roku 1919-
  • Osobnosti

Fond vznikl spolu se založením Masarykovy univerzity, potažmo Právnické fakulty MU v roce 1919 a byl budován až do uzavření vysoké školy v roce 1955. Tato samostatná sbírka obsahuje knihy od 16. století do poloviny 20. století, přičemž nejstarší knihou je De Verborum obligationibus lectura z roku 1546.

Fond je tvořen právními obory (římské, obchodní, občanské, mezinárodní právo, atd.), také v této sbírce najdeme obory z oblasti národního hospodářství, ekonomie, českých i světových dějin.

Průběh skenování a zveřejňování knih do Digitální knihovny je rozdělen do několika etap.

V první etapě jsou skenovány knihy dle oborů. Druhou etapou bude skenování nejrůznějších Poct, Sborníků atd. V další části přijdou na řadu periodika a staré tisky - tzn. knihy, které byly vytištěny do roku 1800.

Digi knihovna

V současné době v Digitální knihovně najdete například:

  • Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věcech trestních (1919-1948)
  • Rozhodnutí Nejvyššího sodu ve věcech civilních (1919-1948)
  • Heyrovský: Dějiny a systém soukromého práva římského (4. opr. vyd. 1910)

V kolekci autorů:

  • Baxa, Bohumil (např.: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě od r. 1848) 1926
  • Kallab, Jaroslav (např. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské, 1935)
  • Vážný, Jan (např. Římský proces civilní, 1935)
  • Zimmermann, Michal Arturovič (např. Mezinárodní právo soukromé, 1933)

Na rozšiřování a zdokonalování Digitální knihovny se nadále průběžně pracuje ve spolupráci s Knihovnicko-informačním centrem ÚVT MU.

Budeme rádi za vaše připomínky a náměty k Digitální knihovně (webmaster@digilaw.muni.cz)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014