Formulář pro objednání rešerše

Jméno žadatele:

UČO:

E-mail:

Telefon:

Téma rešerše (podrobná a přesná formulace):

Klíčová slova a anglické ekvivalenty:

 Druh dokumentů (zaškrtněte): 

-          knihy    

-          časopisy      

-          články    

-          recenze

Jiné druhy (uveďte):

 Jazyk dokumentů:

Časové vymezení žádaných pramenů:

Způsob odběru:

-          osobně (poplatek za tisk dokumentu)

-          elektronickou poštou


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014