Oborové roztřídění dle jednotné klasifikace Evropské Unie

01 Bibliografie, informační služby
02 Historický a institucionální vývoj ES
03 Občanské a vnitřní záležitosti
04 Financování ES
05 Hospodářská a měnová politika
06 Jednotný trh, hospodářská soutěž
07 Podnikání, průmysl, obchod
08 Zaměstnanost, trh práce
09 Sociální politika
10 Regionální politika
11 Životní prostředí
12 Ochrana spotřebitele
13 Zemědělství
14 Doprava
15 Energie
16 Výzkum a vývoj, věda a technologie
17 Vzdělávání
18 Vnější vztahy, rozšíření ES

 


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014