Sbírky zákonů a mezinárodních rozhodnutí

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. 

Sbírka zákonů

Sbírka mezinárodních rozhodnutí

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie (Úř.věst.) je oficiální sbírkou právních předpisů EU (řada L) a dalších úředních dokumentů orgánů, institucí a agentur EU (řada C a její dodatky). Vychází každý den od úterý do soboty v úředních jazycích EU a je k dispozici v různých formátech.

Úřední věstník Evropské unie

Fondy EU

Fondy Evropské unie jsou hlavním nástrojem evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, která má za úkol zmírnit rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU. V ČR využívání fondů EU spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které také zřizuje tento portál, jehož účelem je o těchto fondech poskytnout komplexní a spolehlivé informace. Uživatelům nabízí přehled o tom, co je to evropská politika soudržnosti, jakým způsobem se z fondů přerozdělují finance prostřednictvím tzv. operačních programů i jak a kde je tuto finanční podporu možné získat.

Fondy EU

Eurydice

Eurydice je síť národních informačních oddělení, jejímž cílem je podporovat spolupráci ve vzdělávání a zlepšovat chápání vzdělávacích systémů a vzdělávací politiky jednotlivých zemí Evropské unie. Činnost Eurydice se zaměřuje na shromažďování, zpracování a zpřístupňování informací v oblasti rozvoje a správy těchto vzdělávacích systémů. Práci sítě koordinuje celoevropské oddělení Eurydice, které zpracovává srovnávací studie a spravuje centrální web. Toto oddělení rovněž vydává publikace, jež obsahují popisy národních systémů vzdělávání, statistické údaje a ukazatele, tématické srovnávací analýzy a vzdělávací terminologii.

Eurydice


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014