Elektronické informační zdroje (EIZ)

Co jsou elektronické informační zdroje?

Elektronické informační zdroje MU jsou zejména licencované odborné databáze přístupné převážně studentům a zaměstnancům ze sítě MU. Knihovna PrF dle licenčních podmínek umožňuje přístup registrovaným uživatelům i k vybraným oborovým EIZ.

Jaké zdroje jsou k dispozici?

Seznam všech dostupných zdrojů pro Masarykovu univerzitu najdete na Portálu EIZ MU. Jedná se především o databáze odborných časopisů a elektronických knih.

Existují EIZ zaměřené na právo?

Právnická fakulta MU má specializované zdroje, které jsou zaměřené na oblast práva. Ty jsou dostupné pouze z počítačů v budově PrF. Jejich přehled naleznete zde.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014