Drobečková navigace

Knihovna PrF MU || O knihovně > Historie a fotogalerie

Historie a fotogalerie

Knihovna Právnické fakulty sloužila studentům a zaměstnancům od 90. let dvacátého století, kdy byla budova vrácena fakultě do jejího užívání. Nevhodné stavební úpravy a zastaralé stoky v havarijním stavu pod budovou způsobily, že 1. a 2. podzemní podlaží bylo vlhké a zcela nevyhovující nejen pro knihovnický provoz.

V letech 1992 – 1995 byly provedeny částečné izolace proti vlhkosti, ale tato opatření po čase již neplnila svoji funkci a část prostorů proto byla zcela nevyužitelná. V knihovně proto od roku 2013 probíhala rozsáhlá rekonstrukce, která měla za cíl rozšířit knihovnu o prostory tehdejší tělocvičny a depozitů po archivu Rektorátu MU, umožnit navýšení kapacity studijních míst a sjednocení provozu všech součástí knihovny.

Po celou dobu probíhající rekonstrukce (2013 - 2015) měla knihovna své působiště v Moravské zemské knihovně, kde byla zřízena provizorní půjčovna knih. 

Po rekonstrukci je knihovna propojena v jeden funkční celek s ústředním vstupem. K dispozici je zde půjčovna, studovna a také Evropské dokumentační středisko. Došlo k podstatnému rozšíření volného výběru knih, počtu studijních míst a individuálních studijních boxů i seminárních místností. Moderní osvětlení podstatně zvyšuje komfort studia v prostorách knihovny. Využitím různých výškových úrovní mezi tělocvičnou a původní studovnou vznikl architektonicky i funkčně zajímavě řešený prostor. Součástí nové knihovny jsou i nové přístupy pro imobilní studenty. Slavnostní otevření proběhlo dne 30. března 2015.

Přehled všech důležitých bodů z historie knihovny je dostupný zde.

Ukázky stavu knihovny před rekonstrukcí, provizorních prostor v budově Moravské zemské knihovny a fotografie nové knihovny, jsou k dispozici v galerii níže.

2017 Vernisáž výtvarníka a akademika Stanislava Sedláčka 

 • Stanislav Sedláček

 • děkanka Markéta Selucká a výtvarník a akademik Stanislav Sedláček

 • Odhalení darovaného obrazu

 • Průběh výstavy

2015 Prostory nové knihovny

 • Vstup do knihovny

 • Studijní box

 • Vybavení studijního boxu

 • Místa k sezení u časopisů

2015 Stěhování

 • Sklad v MZK

 • Balení do krabic MZK

 • Stěhování prezenčního fondu

 • Prostory pro základní kámen

2014 Výdejna knih MZK

 • Moravská zemská knihovna

 • Vstup do výdejny

 • Prostory výdejny

 • Počítače s katalogem

2013 Stěhování

 • Velká studovna (během rekonstrukce)

 • Během rekonstrukce

 • Slavnostní vybalování

2012 Prostory knihovny před rekonstrukcí

 • Studovna - časopisy

 • Malá studovna

 • Velká studovna

 • Volný výběr


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014