Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Evropské dokumentační středisko

Od ledna roku 1994 pracuje v rámci Ústřední knihovny Právnické fakulty MU Evropské dokumentační středisko, které zpřístupňuje informace o aktivitách dvou vrcholných evropských organizací - Rady Evropy a Evropské unie. Činnost střediska je zaměřena na směrnice EU, na soudní rozhodnutí Evropského soudního dvora a na problematiku ochrany lidských práv.

Evropská unie a Rada Evropy

V roce 1993 získala Právnická fakulta MU statut Evropského dokumentačního střediska. Ten ji opravňuje k bezplatnému získávání oficiálních periodických i neperiodických publikací Evropské unie, a to v anglickém jazyce. Klíčovým dokumentem je sbírka zákonů Evropské unie - Official Journal of the European Union, řada L a C. Obsahuje základní smlouvy, právní předpisy, nařízení, směrnice a rozhodnutí EU. V tištěné podobě jsou k dispozici od roku 1993-2000 a dále od roku 2004. K významným dokumentům také patří zvláštní řada COM (Complementary legal acts), která slouží ke zveřejňování dodatkové legislativy EU. Důležitým pramenem ke studiu evropského práva a jeho aplikací je judikatura EU. Ta je vydávána vždy v ročním dvoudílném souhrnu Reports of cases before the Court of Justice and the General Court of First Instance, který obsahuje rozhodnutí Soudního dvora EU a Tribunálu EU. Součástí fondu EDS jsou výzkumné zprávy a studie, vydávané jednotlivými institucemi EU, statistické přehledy, vybraná periodika a monografie z různých oborů, např. školství, průmysl, životní prostředí, zaměstnanost atd.

Kromě monografií, periodik, nejrůznějších zpráv a informačních brožur tvoří rozsáhlou část tohoto fondu judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Materiály zaslané Radou Evropy jsou většinou dvojjazyčné, obsahují souběžný text v angličtině a francouzštině.

Fond už se dále nedoplňuje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.