Drobečková navigace

Knihovna PrF MU || Služby > Nákup knih (akvizice)

Nákup knih (akvizice)

Své náměty pro nákup nových knih do fondu můžete zasílat na e-mail Mgr. Haně Rymešové.

Ideas on book acquisition please send to Mgr. Hana Rymešová by e-mail.

Nákup knih (určeno pro akademické pracovníky PrF)

Základní pravidla:

  • formulář s objednávkou můžete poslat jako přílohu mailem, není nutný podpis (probíhá elektronická kontrola)
  • u objednávaných knih uvádějte zkrácený název, ISBN a všechny informace, které máte
  • pokud zahraniční publikaci knihovna již vlastní, bude žádost o zakoupení duplikátu vyřazena (neplatí u českých titulů a u speciálně zdůvodněných požadavků)
  • vždy uvádějte číslo zakázky (grantu), z níž se bude nákup financovat
  • v rubrice "Ostatní sdělení" je nutno uvést upřesnění objednávky (např. kdo si knihu vypůjčí, pokud není určena přímo objednateli)
  • nákup knih je možné financovat z grantů, zakázek nebo katederních limitů
  • knihy je možné ve vyjímečném případě zakoupit na daňový doklad, ale je potřeba zajistit, aby platební doklad měl všechny požadované účetní náležitosti (info na ekonomickém oddělení)
  • zakoupené knihy budou po obdržení info mailu k vyzvednutí v půjčovně

Formulář na objednání knih ke stažení ZDE


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014