E-prezenčka

Jedná se o naskenované plné texty nejžádanějších publikací z fondů knihoven MU, které jsou dostupné v naší knihovně na počítačích s přihlášením.                                                   

Program je dostupný na počítačích přes nabídku Start > Všechny programy > E-prezenčka.

Program e-prezenčka je určen pouze pro čtení dokumentů na vybraných počítačích. Ukládání textů, kopírování, funkce print screen nebo jiné možnosti umožňující uložení textů jsou blokovány z důvodu ochrany autorských práv.

Základy práva Evropské unie pro ekonomy  1 Právní teorie  

 RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014