Drobečková navigace

Úvodní strana

Historie knihovny

1919
zákonem č. 80/1919 Sb., ze dne 28. ledna 1919 zřízena Masarykova univerzita se 4 fakultami (právnickou, lékařskou, filozofickou a přírodovědeckou)
  * ve školním roce 1919/1920 zahájena činnost na fakultě právnické a lékařské
1928 * 9. června za účasti T.G. Masaryka slavnostně položen základní kámen nové budovy právnické fakulty na plánovaném akademickém náměstí mezi Žabovřeskami a Královým polem
1928/1931 * výstavba budovy právnické fakulty 
1932/1939 * v lednu 1932 zahájena výuka v nové budově
  * knihovna s názvem seminární umístěna ve 2. patře
1939/1945 * budova sídlem úřadovny Gestapa pro Moravu (posluchárny a kanceláře přeměněny ve vyšetřovací místnosti, suterén budovy ve vězení)
  * knihovna převedena na německou techniku (část fondu si Gestapo ponechalo pro vlastní potřebu)
 
i přes několikeré stěhování knihovna z velké části zachráněna
1945/1950
obnovena činnost fakulty (první poválečné přednášky zahájeny 11.6.1945)
 
po únoru 1948 činnost fakulty utlumována
 
vládním nařízením č. 81/1950 Sb., ze dne 27. června 1950 fakulta zrušena
1950/1959
fond knihovny převzala Státní vědecká knihovna (dnešní MZK) a uložila ho v depozitáři na zámku v Brtnici
 
budova na Veveří 70 sídlem Vojenské akademie Antonína Zápotockého
1969 * vládním nařízením č. 25/1969 Sb., ze dne 15. dubna 1969 fakulta obnovena - Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
 
sídlem fakulty byla budova v centru města na náměstí 25. února (nyní Zelný trh 2)
1969/1970 * záhájena (zatím v provizorních podmínkách) činnost knihovny
  * budována jako ústřední knihovna bez dílčích (katederních) knihoven s oborově tříděným a stavěným fondem
  * knihy byly umístěny ve skříních v učebnách a v pracovnách
1970 

zahájeny práce na převzetí knihovního fondu budovaného v letech 1919-1950 (definitivně přestěhován v roce 1972)
1972 
* knihovna nastěhována do přízemí (půjčovna, studovna, sklady) a suterénu (sklady) budovy
 
nerealizován plán na využití velkého sálu v přízemí, kde měl být umožněn volný výběr (zbudována velká přednášková místnost)
1990 * fakulta postupně přestěhována do navrácené budovy na Veveří 70
 
knihovna ponechána v budově na Zelném trhu
1991
v září otevřena v přízemí budovy na Veveří studovna s 50 a posléze 80 studijními místy
1992 * počátek práce s automatizovaným knihovnickým systémem Tinlib (modul Katalog v provozu od roku 1993, Výpůjční protokol od roku 1998)
1993/1996 * stavební úpravy prostor pro knihovnu v 1. a 2. suterénu
1995 * prodána budova na Zelném trhu, fond knihovny přestěhován do budovy na Veveří, provizorní sklad vybudován v tělocvičně
1996 
* 17.10. slavnostně otevřena nová Ústřední knihovna PrF MU
  * 24.10. zahájen pravidelný provoz knihovny
1998 * zahájeno počítačové zpracování článků z vybraných periodik
2003 * červenec/srpen sanace zdiva v prostorách volného výběru
 
vstupní prostor vybaven bezpečnostními kamerami
2004
* v září přechod na knihovní systém ALEPH 500
  * budován souborný katalog MU
2006 * zpracován materiál ke koncepci dalšího rozvoje knihovnických služeb, předpokladem bylo optimální prostorové i provozní sjednocení jednotlivých složek knihovny
2010/2012 * schválení nové koncepce rozvoje knihovny a knihovních služeb
2013 * zahájení rekonstrukce knihovny
2013/2015 * působení ÚK PrF v náhradních prostorách Moravské zemské knihovny
2015 * ukončení rozsáhlé rekonstrukce knihovny

* 25.3. slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná Ústřední knihovna v budově PrF
  30.3. zahájen pravidelný provoz knihovny

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014