Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Aktuální provoz knihovny

od 1. června 2020

Provozní doba:

pondělí - pátek: 8.00 – 18.00 hod.

V knihovně:

Po celou dobu pobytu v knihovně je nadále nutné používat prostředky kryjící dýchací cesty (roušky, šátky apod.) v souladu s platným nařízením vlády, používat dezinfekci rukou a 2metrové rozestupy.
Počet studijních míst je omezen na 61. Ke studiu používejte pouze vyhrazená místa a neshlukujte se.
Knihy vytažené z regálů nevracejte do polic – odložte je na označená místa.
Po poledni bude probíhat dezinfekce prostor, buďte prosím nápomocni.

Půjčování knih:

Ruší se možnost objednání dostupných knih z volných výběrů (status jednotky: týdenní, měsíční).
Knihy objednané do 28. 5. 2020 a zaevidované ve vašich čtenářských kontech si můžete vyzvednout u výpůjčního pultu do 7 kalendářních dnů od vyřízení.

Vracení knih:

Od 8. 6. se ruší karanténa knih. Půjčování i vracení knih probíhá běžný způsobem.

Pokuty z prodlení:

Za dobu mimořádných opatření od 11. 3. do 29. 5 2020 + karantény knih budou pokuty z prodlení prominuty.
O skutečné výši pokut (mimo výše uvedené) budete po vrácení knih z karantény informováni emailem. Uhrazení pokuty bude možné uhradit po obdržení informačního mailu, a nejlépe předem přesně odpočítanou částkou.
Pokud již vyčíslené pokuty uložené ve vašem účtu přesahují částku 100,- Kč, nebudou do jejich zaplacení poskytovány služby knihovny, včetně vydání již připravených knih.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.