Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Digitální knihovna

Projekt Digitální knihovny Právnické fakulty Masarykovy Univerzity začal vznikat v roce 2014.

Cílem projektu bylo a je zpřístupňování knižního fondu (tzv. právně-historického) Ústřední knihovny Právnické fakulty pro širokou odbornou veřejnost.

Digitální knihovna má v současnosti tři základní kolekce:

  • Historický fond 1801-1918
  • Historický fond od roku 1919-1950
  • Osobnosti

Fond vznikl spolu se založením Masarykovy univerzity, potažmo Právnické fakulty MU, v roce 1919 a byl budován až do uzavření vysoké školy v roce 1955. Tato samostatná sbírka obsahuje knihy od 16. století do poloviny 20. století, přičemž nejstarší knihou je De Verborum obligationibus lectura z roku 1546.

Fond je tvořen právními obory (římské, obchodní, občanské, mezinárodní právo, atd.), také v této sbírce najdeme obory z oblasti národního hospodářství, ekonomie, českých i světových dějin.

Digitální knihovna

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.