Drobečková navigace

Titulní strana || Služby > Výpůjční služby

Výpůjční služby

Ústřední knihovna buduje od obnovení právnické fakulty v roce 1969 specializovaný fond odborné, především právnické literatury. Jeho součástí jsou knihy, odborné časopisy, denní tisk, skripta a učebnice, vysokoškolské kvalifikační práce, ale také elektronické informační zdroje (elektronické časopisy a elektronické knihy atd.).

Všechny knihy a časopisy, které jsou součástí fondu knihoven MU jsou zpracovány v Souborném katalogu MU, ve kterém je možné vyhledávat podle konkrétních názvů, autorů, klíčových slov a mnohých dalších možností. Zároveň se na MU zpracovávají i vybrané články. Na PrF se jedná zejména o články našich akademiků.

kniha    časopis    článek

Absenční výpůjčky

Měsíční výpůjčka

  • publikace vypůjčené na 30 dnů (s možností prodloužení na max. 90 dnů, pokud kniha není rezervována)

Krátkodobá výpůjčka

  • publikace s tímto označením je možné vypůjčit na 7 dnů (s možností prodloužení na max. 30 dnů, pokud kniha není rezervována)

Dlouhodobá výpůjčka

  • dokumenty nakoupené z grantů a katederních limitů určené pro akademické pracovníky
  • zapůjčeny jsou na předem nespecifikovanou dobu

Prezenční výpůjčky

Prezenční výpůjčka

  • publikace určené ke studiu na místě v prostorách knihovny
  • zejm. noviny, časopisy, sbírky zákonů, prezenční dokumenty ze skladu

Prezenční výpůjčka +

  • publikace z prezenčního fondu, které je možné po stanovené hodině půjčit interním uživatelům absenčně na dobu uzavření knihovny (noc/víkend)
  • zejm. učebnice, komentáře, praktické právnické příručky
  • dokument musí být vrácen do stanovené hodiny následujícího pracovního dne

Konkrétní podmínky výpůjčních služeb pro jednotlivé kategorie uživatelů stanoví Knihovní řád MU a Provozní řád ÚK PrF


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014