Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Významné milníky

 • 1919
  • zákonem č. 80/1919 Sb., ze dne 28. ledna 1919 zřízena Masarykova univerzita se 4 fakultami (právnickou, lékařskou, filozofickou a přírodovědeckou)
  • ve školním roce 1919/1920 zahájena činnost na fakultě právnické a lékařské
 • 1928
  • 9. června za účasti T.G. Masaryka slavnostně položen základní kámen nové budovy právnické fakulty na plánovaném akademickém náměstí mezi Žabovřeskami a Královým polem
 • 1928 - 1931
  • výstavba budovy právnické fakulty
 • 1932 - 1939
  • v lednu 1932 zahájena výuka v nové budově
  • knihovna s názvem seminární umístěna ve 2. patře
 • 1939 - 1945
  • budova sídlem úřadovny Gestapa pro Moravu (posluchárny a kanceláře přeměněny ve vyšetřovací místnosti, suterén budovy ve vězení)
  • knihovna převedena na německou techniku (část fondu si Gestapo ponechalo pro vlastní potřebu)
  • i přes několikeré stěhování knihovna z velké části zachráněna
 • 1945 - 1950
  • obnovena činnost fakulty (první poválečné přednášky zahájeny 11.6.1945)
  • po únoru 1948 činnost fakulty utlumována
  • vládním nařízením č. 81/1950 Sb., ze dne 27. června 1950 fakulta zrušena
 • 1950 - 1959
  • fond knihovny převzala Státní vědecká knihovna (dnešní MZK) a uložila ho v depozitáři na zámku v Brtnici
  • budova na Veveří 70 sídlem Vojenské akademie Antonína Zápotockého
 • 1969
  • vládním nařízením č. 25/1969 Sb., ze dne 15. dubna 1969 fakulta obnovena - Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
  • sídlem fakulty byla budova v centru města na náměstí 25. února (nyní Zelný trh 2)
 • 1969 - 1970
  • záhájena (zatím v provizorních podmínkách) činnost knihovny
  • budována jako ústřední knihovna bez dílčích (katederních) knihoven s oborově tříděným a stavěným fondem
  • knihy byly umístěny ve skříních v učebnách a v pracovnách
 • 1970
  • zahájeny práce na převzetí knihovního fondu budovaného v letech 1919-1950 (definitivně přestěhován v roce 1972)
 • 1972
  • knihovna nastěhována do přízemí (půjčovna, studovna, sklady) a suterénu (sklady) budovy
  • nerealizován plán na využití velkého sálu v přízemí, kde měl být umožněn volný výběr (zbudována velká přednášková místnost)
 • 1990
  • fakulta postupně přestěhována do navrácené budovy na Veveří 70
  • knihovna ponechána v budově na Zelném trhu
 • 1991
  • v září otevřena v přízemí budovy na Veveří studovna s 50 a posléze 80 studijními místy
 • 1992
  • počátek práce s automatizovaným knihovnickým systémem Tinlib (modul Katalog v provozu od roku 1993, Výpůjční protokol od roku 1998)
 • 1993 - 1996
  • stavební úpravy prostor pro knihovnu v 1. a 2. suterénu
 • 1995
  • prodána budova na Zelném trhu, fond knihovny přestěhován do budovy na Veveří, provizorní sklad vybudován v tělocvičně
 • 1996
  • 17.10. slavnostně otevřena nová Ústřední knihovna PrF MU
  • 24.10. zahájen pravidelný provoz knihovny
 • 1998
  • zahájeno počítačové zpracování článků z vybraných periodik
 • 2003
  • červenec/srpen sanace zdiva v prostorách volného výběru
  • vstupní prostor vybaven bezpečnostními kamerami
 • 2004
  • v září přechod na knihovní systém ALEPH 500
  • budován souborný katalog MU
 • 2006
  • zpracován materiál ke koncepci dalšího rozvoje knihovnických služeb, předpokladem bylo optimální prostorové i provozní sjednocení jednotlivých složek knihovny
 • 2010 - 2012
  • schválení nové koncepce rozvoje knihovny a knihovních služeb
 • 2013
  • zahájení rekonstrukce knihovny
 • 2013 - 2015
  • působení ÚK PrF v náhradních prostorách Moravské zemské knihovny
 • 2014
  • vznik projektu Digitální knihovna
 • 2015
  • ukončení rozsáhlé rekonstrukce knihovny
  • 25.3. slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná Ústřední knihovna v budově PrF
  • 30.3. zahájen pravidelný provoz knihovny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.