Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Další služby knihovny

  • Vyhledávač Discovery – jedná se o jednotné vyhledávací rozhraní, které umožňuje prohledávání dostupných časopisů a knih, export do různých citačních formátů a manažerů a řadu dalších funkcí. Prohledává celou databázi EBSCO. Služba také prohledává knihovní katalog Aleph MU.
  • V ISu jsou po přihlášení dostupné plné texty vybraných časopisů.
  • Na webových stránkách knihovny jsou dostupné obsahy jednotlivých čísel časopisů z fondu knihovny  a u vybraných titulů i plné texty.
  • Žádané tituly z naší knihovny jsou zahrnuty do e-prezenčky a jsou plně dostupné ze všech počítačových učeben na fakultě a v knihovně. 
  • Z budovy fakulty jsou přístupné licencované právnické databáze, které jsou zaměřeny jak na české, tak zahraniční právo.  Konkrétně například databáze Beck Online CZ nabízí přístup k plným zněním komentářů NOZ a také k vybraným časopisům (např. Právní rozhledy, Obchodně právní revue, Bulletin advokacie a další).
  • Databáze dostupné z celé MU obsahují kvalitní multioborové informace. Databáze jsou dostupné z celé sítě MU a také přes vzdálený přístup.
  • Část publikací vydaných Právnickou fakultou MU pod licencí open access najdete na webových stránkách Vědy a výzkumu PrF MU.
  • Přístup k výsledkům badatelské činnosti studentů a členů akademického sboru Právnické fakulty MU. Dostupné na stránkách projektu MUNI Law Working Papers.
  • Datábáze EBSCO  nabízí přístup k plným textům vybraných e-knih

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.