Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Elektronické
informační zdroje

Elektronické informační zdroje (EIZ) slouží pro vědu, výzkum a výuku na MU. Jedná se především o "licencované zdroje" – komerční informační zdroje, pro něž má MU uhrazen přístupový poplatek. Tyto zdroje jsou dostupné pouze zaměstnancům a studentům Masarykovy univerzity a výhradně jen pro jejich akademickou potřebu.

Elektronické informační zdroje (EIZ), které zpřístupňuje Ústřední knihovna PrF MU svým uživatelům:

  • licencované pro Právnickou fakultu MU - může je využívat pouze ten, kdo je registrovaný v knihovně PrF nebo je studentem MU, tyto zdroje jsou přístupné pouze na počítačích v budově PrF

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.