Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Obecné elektronické
informační zdroje

Všeobecné elektronické informační zdroje obsahují plné texty knih a článků, kde jsou dostupné informace z různých vědních oborů. Podrobný popis obsahu všech uvedených databází je dostupný na Potrále elektronických informačních zdrojů MU. Uvedené databáze jsou dostupné z celé sítě MU.*

 

Cambridge Journals

JSTORE

ProQuest Central

Springer Link

Wiley Online Library

  • podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní studijní a výzkumnou potřebu
  • hromadné stahovaní dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji

* U vybraných zdrojů lze pro připojení mimo budovy MU využít možnost vzdáleného přístupu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.