Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právní elektronické
informační zdroje

Elektronické informační zdroje pro oblast práva obsahují plné texty knih a článků. Podrobný popis obsahu všech uvedených databází je dostupný na Potrále elektronických informačních zdrojů MU. Uvedené databáze jsou dostupné z počítačů Právnické fakulty MU.* 

Beck online CZ

Beck Online DE

Časopisy online a Recueil de cours

De Gruyter e-Journals HSS

De Gruyter eBooks

ELGARonline

Hein Online

Max Planck Encyclopedia of International Law

Oxford Journals Law

Oxford Handbooks

Routledge Handbooks

Taylor & Francis Online

UNALEX

  • podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní studijní a výzkumnou potřebu;
  • hromadné stahovaní dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji.

* U vybraných zdrojů lze pro připojení mimo budovu PrF MU využít možnost vzdáleného přístupu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.