Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba pro instituce

 • objednávky dokumentů z naší knihovny poskytujeme institucím zdarma
 • požadavky na dokumenty zasílejte prostřednictvím online formuláře pro knihy/články, případně na email: mvs@law.muni.cz
 • prostřednictvím služby MVS nelze zapůjčit periodika, závěrečné práce a tzv. starý fond (je možné zhotovení pouze kopií článků, příp. částí knih)

Meziknihovní výpůjční služba pro registrované uživatele ÚK PrF MU

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

 • je určena akademickým pracovníkům a studentům postgraduálního studia PrF MU
 • meziknihovní výpůjčka je prováděna v rámci celé České republiky
 • zažádat lze pouze o dokumenty, které nejsou dostupné v žádné brněnské knihovně, odpovídají profilu studia na PrF MU a nejsou součástí knihovního fondu ÚK PrF MU
 • zajišťujeme výpůjčky publikací, kopie článků, kapitol knih, příspěvků ze sborníku atd.
 • výpůjčky jsou bezplatné
 • publikace zapůjčené prostřednictvím MVS jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

 • je určena akademickým pracovníkům a studentům postgraduálního studia PrF MU
 • MMVS se provádí v rámci knihoven celého světa, je zprostředkována Moravskou zemskou knihovnou
 • cena výpůjčky knihy - 300 Kč (dokument z Evropy), 600 Kč (dokument z Velké Británie a mimoevropské knihovny), článek (dle rozsahu)

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014