Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Hledám knihu

KNIŽNÍ FOND

Obsahuje přes 132 000 publikací. Bylo pro něj vytvořeno jednoduché oborové třídění, využívající systém kombinace písmen (označení oboru) a čísel (pořadí na regále). Roční přírůstek činí cca 4 000 knihovních jednotek.

VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Jde o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a habilitační práce, které byly od roku 1974 na fakultě obhájeny. V tištěné formě jsou od roku 2009 ukládány pouze rigorózní, dizertační a habilitační práce.

Od roku 2006 jsou práce v plných textech veřejně přístupné v Archivu závěrečných prací MU.

HISTORICKÝ FOND

Byl budován knihovnou právnické fakulty v letech 1919-1950. V době okupace byla knihovna převedena na německou techniku a přes několikeré stěhování byl fond z velké části zachráněn. Po zrušení fakulty přešel pod správu tehdejší Univerzitní knihovny ( současná Moravská zemská knihovna). V roce 1970 byl převzat zpět a postupně převezen z depozitáře ze zámku v Brtnici.

Obsahuje cca 34 000 publikací, které byly  vydány  do roku 1950. Skládá se z pěti sbírek:

  • knihovny  právnické fakulty z let 1919-1950
  • knihovny Právnické jednoty moravské
  • knihovny prof.  JUDr. Albína Bráfa
  • knihovny Františka Storcha
  • dar Františka Janči 

Všechny knihy, které jsou součástí fondu knihoven MU jsou zpracovány v Souborném katalogu MU, ve kterém je možné vyhledávat podle konkrétních názvůautorůklíčových slov a mnohých dalších možností.

V knihovně jsou knihy rozděleny do oborů.

Pro vyhledávání knih pokračujte do Souborného katalogu MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.