Fond EDS je zpracováván v elektronickém  katalogu Aleph na adrese: aleph.muni.cz

Knihovnicko-bibliografické služby

Prezenční zpřístupňování primárních a sekundárních informačních pramenů spojené s poradenskou činností. Uživatelé mají k dispozici katalog monografických publikací v tištěné podobě. Systematické uspořádání vychází z oborového třídění podle jednotné klasifikace EU.

Referenční služby

Zodpovídání dotazů týkajících se faktografických údajů z oblasti evropské integrace a informačních zdrojů s tímto zaměřením.

Rešeršní služby


Rešeršní služba Evropského dokumentačního střediska umožňuje získat soupis literatury na dané téma z oblasti problematiky Evropské unie z českých i zahraničních zdrojů. Tato služba je určena pouze akademickým pracovníkům PrF MU.

Druhy rešerší

  • rešerše strojové z elektronických zdrojů
  • rešerše klasické ze souborného katalogu MU odkazující na tištěné bibliografie z fondu EDS a ÚK PrF K vypracovávání rešerší jsou využívány všechny dostupné informační zdroje PrF MU

Objednávka rešerše

  • rešerše je možné objednat osobně nebo e-mailem 
  • doba zpracování rešeršního dotazu je 3–7 pracovních dní v závislosti na rozsahu zadání

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014